Wdrożenie technologii podczerwieni HEATING INFRARED

Badania kukurydzy i pszenicy.

Cel Badawczy

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie technologii suszenia ziarna pszenicy i kukurydzy w niskiej temperaturze (do 65 stopni C) z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego, która umożliwi obniżenie zawartości pleśni, grzybów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości ziarna zboża (nienaruszone ziarna w aspekcie biologicznym i mechanicznym). Będzie to innowacyjny proces technologiczny zastosowany po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Informacje na temat przeprowadzonych badań będą umieszczane stopniowo w trakcie realizacji projektu.

Cele szczegółowe:
- opracowanie i wdrożenie nowej technologii – suszarni niskotemperaturowej na podczerwień,
- otrzymywanie po procesie suszenia wysokiej jakości ziarna pszenicy i kukurydzy (ziarna nienaruszonego mechanicznie ani biologicznie),
- redukcja poziomu występowania pleśni, grzybów oraz będących efektem ich działalności mykotoksyn w ziarnie pszenicy i kukurydzy,
- zachowanie wysokiej wartości zboża,
– redukcja energii w procesie suszenia dzięki procesowi suszenia tylko w 1 cyklu/ przebiegu.

Do celów operacji należy również:
• udoskonalenie produktu rolnego – pszenicy i kukurydzy,
• opracowanie i wdrożenie technologii suszenia niskotemperaturowego na podczerwień,
• opracowanie i wdrożenie nowej metody organizacji procesu suszenia,
• opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu – możliwość prezentacji procesu suszenia z wykorzystaniem kamer umieszczonych wewnątrz suszarni.

Badania