Wdrożenie technologii podczerwieni HEATING INFRARED

Badania kukurydzy i pszenicy.

Cel Badawczy

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie technologii suszenia ziarna pszenicy i kukurydzy w niskiej temperaturze (do 65 stopni C) z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego, która umożliwi obniżenie zawartości pleśni, grzybów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości ziarna zboża (nienaruszone ziarna w aspekcie biologicznym i mechanicznym). Będzie to innowacyjny proces technologiczny zastosowany po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Partnerzy projektu:

Informacje na temat przeprowadzonych badań będą umieszczane stopniowo w trakcie realizacji projektu.

Cele szczegółowe:
– opracowanie i wdrożenie nowej technologii – suszarni niskotemperaturowej na podczerwień,
– otrzymywanie po procesie suszenia wysokiej jakości ziarna pszenicy i kukurydzy (ziarna nienaruszonego mechanicznie ani biologicznie),

– redukcja poziomu występowania pleśni, grzybów oraz będących efektem ich działalności mykotoksyn
w ziarnie pszenicy i kukurydzy,
– zachowanie wysokiej wartości zboża,
– redukcja energii w procesie suszenia dzięki procesowi suszenia tylko w 1 cyklu/ przebiegu.

Do celów operacji należy również:
• udoskonalenie produktu rolnego – pszenicy i kukurydzy,
• opracowanie i wdrożenie technologii suszenia niskotemperaturowego na podczerwień,
• opracowanie i wdrożenie nowej metody organizacji procesu suszenia,
• opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu – możliwość prezentacji procesu suszenia z wykorzystaniem kamer umieszczonych wewnątrz suszarni.

Opis etapów realizacji:

Etap 1 (maj – wrzesień 2023)

W zakończonym etapie 1 naszego projektu skupiliśmy się na kluczowych aspektach budowy i automatyzacji suszarni. Poniżej przedstawiamy podsumowanie wykonanych prac:

Konstrukcja suszarni

W ramach tego zadania opracowaliśmy i zrealizowaliśmy konstrukcję suszarni, która stanowi podstawę dla dalszych prac związanych z instalacją wentylatorów, automatyki, pneumatyki oraz nagrzewnic. Nasza suszarnia została zaprojektowana z myślą o optymalizacji procesów suszenia oraz zwiększeniu efektywności energetycznej.

Wentylatory

Zainstalowaliśmy cztery wentylatory modelu W-0874-190-0928 WB-355 14/3F KO RD 90. Wentylatory te odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz suszarni, co jest niezbędne do osiągnięcia równomiernego i efektywnego suszenia materiałów.

Automatyka do suszarni

Wprowadziliśmy zaawansowane systemy automatyki, które umożliwiają precyzyjne sterowanie procesami suszenia. Automatyka pozwala na monitorowanie i regulację wielu istotnych parametrów, co znacząco zwiększa wydajność i niezawodność suszarni.

Pneumatyka

W ramach tego zadania zainstalowaliśmy trzy systemy pneumatyczne DJ-10 Vacuum Conveyor. Urządzenia te służą do transportu materiałów wewnątrz suszarni, co pozwala na automatyzację procesu załadunku i rozładunku, a także poprawia bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Nagrzewnica

Zainstalowaliśmy nowoczesną nagrzewnicę, która jest odpowiedzialna za generowanie i kontrolowanie ciepła niezbędnego w procesie suszenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, nagrzewnica zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz stabilność termiczną.

Realizacja powyższych zadań pozwoliła nam na stworzenie zaawansowanej i efektywnej suszarni, która spełnia najwyższe standardy jakości i wydajności. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne etapy projektu, które przyniosą dalsze usprawnienia i innowacje.

Badania